Как се пише: безпокоен или безспокоен?

Правилно е да се пише безпокоен, също и безпокойна, безпокойно, безпокойни. Думата е образувана от представката без-, съществителното име покой и наставката -ен. Жените трепнаха, безпокойна сянка мина по лицето на Вяра. Нямате представа колко безпокойни часове прекарах.