Как се пише: бездруго или без друго?

Когато представлява наречие със значение ’безусловно, непременно, несъмнено’, ’така или иначе, във всеки случай, и без това’, се пише слято – бездруго.   Японците бездруго са учтиви, но тук демонстративното разбиране е доведено до професионализъм. В тъмнината и‎ бездруго нямаше да успее да следва какъвто и да било път. Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно […]