Как се пише: горскостопански или горско-стопански?

Това прилагателно име се пише слято – горскостопански, също и горскостопанска, горскостопанско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – горско стопанство. Българската горскостопанска камара обединява много собственици на гори (физически лица, общини, кооперации) от цялата страна. Районът на Сакар се използва от местните хора екстензивно, основно за животновъдство и в […]