Как се пише: двойствен, двойствена, двойствено, двойствени или двойнствен, двойнствена, двойнствено, двойнствени?

Правилно е да се пише двойствен, двойствена, двойствено, двойствени. Проявите на светлината като вълна или като частица в различните явления са израз на нейната двойствена (дуалистична) същност. Всеки опит за двойствено поведение, за хитруване и лъжи ще приключи с провал.