Как се пише: двойствен или двойнствен?

Гласувайте в анкетата „Думи на годината“!

Правилно е да се пише двойствен, също и двойствена, двойствено, двойствени.

Проявите на светлината като вълна или като частица в различните явления са израз на нейната двойствена (дуалистична) същност.
Всеки опит за двойствено поведение, за хитруване и лъжи ще приключи с провал.