Как се пише: довчера или до вчера?

Когато думата означава ’до неотдавна’, се пише слято – довчера. Довчера тези овошки ги нямаше – кога са ги посадили? Довчера бе за мен тя само момиче от съседен клас. Днес влюбен и смутен аз чакам след всеки час. („До вчера“, Петър Москов)