Как се пише: долупосочен, долу-посочен или долу посочен?

Правилно е да се пише слято – долупосочен, също и долупосочена, долупосочено, долупосочени.   Изпратете попълнения формуляр и останалите документи на долупосочения адрес. При регистрацията е необходимо да се запознаете с долупосочените условия за ползване на сайта. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово […]