Как се пише: дорасна или дорастна?

Правилно е да се пише без т – дорасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   До свободата трябва да се дорасне – не може да се получи наготово. Някой ден ще дораснеш до идеята, че с търпение и постоянство се постига повече, отколкото с форсиране на събитията. Съответният глагол от несвършен вид дораствам (с […]