Как се пише: дупликация или дубликация?

Правилно е да се пише дупликация. Данните на компанията са централизирани, дупликацията е елиминирана и грешките при въвеждане са сведени до минимум. В зависимост от мястото на възникване дупликациите се делят на междухромозомни и вътрехромозомни.