Как се пише: зарасна или зарастна?

Правилно е да се пише без т – зарасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Три дни ходих с извадено чене, а след това то зарасна накриво. Според поверието не бива да пипаш остри предмети на този ден, защото, ако се порежеш, раната няма да зарасне. Съответният глагол от несвършен вид зараствам […]