Как се пише: използвам или използувам?

Правилно е да се пише използвам. Преди 2002 г. формите използвам и използувам бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. Отскоро използвам услугите на автосервиза и съм много доволен от обслужването. За да може да се използва сградата, е необходим основен ремонт.