Как се пише: крила или криле?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на крила.   Соколът има дълги крила/криле, почти до края на опашката. Нощ е и градовете се появяват под крилата/крилете на самолета като острови от светлина. Съветваме ви, когато става дума за части на сгради, врати, прозорци и под., да […]