Как се пише: обеца или обица?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч: обеца/обица, мн.ч. обеци/обици. Не съжалявам, че съм работила в тази фирма – сега вече си имам обеца/обица на ухото. Дамата кимна, а диамантените обеци/обици се залюляха примамливо.