Как се пише: образование или образувание?

Това са две различни думи. Съществителното образование означава:   1.1. Обучение, получаване на знания.   През последните няколко години концепцията за глобално образование беше призната като педагогическа перспектива със значима стойност. Министерството на образованието и науката няма да толерира стремежа за разрастване на мрежата на висшите училища.   1.2. Съвкупност от придобити знания в процеса […]