Как се пише: образование или образувание?

Това са две различни думи.

 1. Съществителното образование означава:
   
  1.1. Обучение, получаване на знания.
   
  През последните няколко години концепцията за глобално образование беше призната като педагогическа перспектива със значима стойност.
  Министерството на образованието и науката няма да толерира стремежа за разрастване на мрежата на висшите училища.

   
  1.2. Съвкупност от придобити знания в процеса на обучение; степен на научна подготовка.
   
  Христо Ботев получава образованието си в калоферското училище и във Втора одеска гимназия.
  В последните години се увеличава броят на хората с висше образование в България.
   
 2. Съществителното образувание, мн.ч. образувания, означава ’нещо, което се е образувало’.
   
  Скалното образувание „Сватбата“ се намира югозападно от село Осеново, Благоевградско.
  Миомата е най-често срещаното доброкачествено образувание на матката.
  Най-разпространените пещерни образувания са сталагмитите, сталактитите и сталактоните.