Как се пише: отрасна или отрастна?

Правилно е да се пише без т – отрасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Когато отраснахме, се разпиляхме из цяла България, създадохме свои семейства. Какво ли поколение ще отрасне след нашето? Съответният глагол от несвършен вид отраствам (с наставка -ва-) обаче се пише с т.   Стинг отраства в многодетно семейство: […]