Как се пише: покупко-продажба, покупкопродажба или покупко продажба?

Правилно е да се пише полуслято – покупко-продажба, мн.ч. покупко-продажби. Полуслято се пишат сложните съществителни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си (между тях може да се вмъкне съюзът и). Кой плаща разходите по сделката при покупко-продажба на недвижим имот? Договорът за покупко-продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично […]