Как се пише: препис-извлечение или препис извлечение?

Това сложно съществително име се пише полуслято – препис-извлечение, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при членуване се променя втората част: препис-извлечението. Отново Ви моля да ми бъде предоставен препис-извлечение от протокола на заседанието на Висшия експертен екологичен съвет. Представени са всички необходими документи (служебни бележки, фотокопия, препис-извлечения, справки и […]