Как се пише: преписвам, препиша или приписвам, припиша?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголите преписвам, препиша означават:   1.1. Пиша, възпроизвеждам нещо дословно от оригинал или от чернова.   Пиша направо на белова – нямам никакво време да преписвам от чернова.   1.2. За студент, ученик на изпит – представям за свой писмен отговор, решение, […]