Как се пише: преписвам, препиша или приписвам, припиша?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Глаголите преписвам, препиша означават:
   
  1.1. Пиша, възпроизвеждам нещо дословно от оригинал или от чернова.
   
  Пиша направо на белова – нямам никакво време да преписвам от чернова.
   
  1.2. За студент, ученик на изпит – представям за свой писмен отговор, решение, съчинение и др., който съм заимствал от друг източник.
   
  Четиринайсет кандидат-студенти са хванати да преписват на изпит в УНСС.
   
  1.3. Написвам и представям за свое произведение, литературна творба и др., но съм го заимствал от друг; плагиатствам.
   
  Докторът по право е обвиняван, че в дисертацията си е преписвал на осем места, без да спомене източниците.

 2. Глаголите приписвам, припиша означават:
   
  2.1. Твърдя, приемам, че някой е автор или извършител на нещо.
   
  Приписват на Гьобелс фразата: „Дайте ми власт над медиите и аз ще превърна всяко общество в стадо свине“.
  Вместо да си приписваш чужди заслуги, запретни ръкави и свърши нещо сам.

   
  2.2. Обяснявам, свързвам нещо с някаква причина; отдавам.
   
  Премиерът на Франция призна безспорната победа на републиканската десница и я приписа на разделението в редиците на левицата.
   
  2.3. Прехвърлям с документ своя собственост на друго лице.
   
  Преди да почине, майка ми приписа къщата на моя брат.