Как се пише: бета-блокер, бетаблокер или бета блокер?

Правилно е да се пише полуслято – бета-блокер, мн.ч. бета-блокери; също и β-блокер, мн.ч. β-блокери.   Рязкото спиране на бета-блокер/β-блокер може да е причина за хипертонична криза. Бета-блокерите/β-блокерите са медикаменти, които намаляват сърдечната честота, понижават кръвното налягане и подобряват притока на кръв. Когато първата съставна част на сложно съществително име е название на буква или самата буква, […]

Как се пише: националсоциализъм, национал-социализъм или национал социализъм?

Това сложно съществително име се пише слято – националсоциализъм, защото е образувано от съкратено прилагателно име (национал < национален) и съществително име (социализъм). Една от основните характерни черти на националсоциализма е расизмът. Идеологията на националсоциализма се оформя в Германия през 20-те и 30-те години на ХХ век.

Как се пише: неуточнен или не уточнен?

Правилно е да се пише слято – неуточнен, също и неуточнена, неуточнено, неуточнени.   Клиничната диагноза, с която децата са приети в болницата, е бактериална чревна инфекция с неуточнен произход. Мястото, където се е състояла Пелагонийската битка през септември 1289 г., остава неуточнено. Северна Корея е изстреляла ракета с неуточнени засега параметри. Частицата не се […]

Как се пише: под наем или поднаем?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – под наем. Давам под наем две подземни паркоместа в кв. Редута поотделно или заедно. Ива си търсеше селска къща под наем някъде в района, за да си почине най-сетне от столичната врява. Гостите на хотела […]

Как се пише: несъвпадащ или не съвпадащ?

Правилно е да се пише слято – несъвпадащ, също и несъвпадаща, несъвпадащо, несъвпадащи.   Тези, които задълбочено са прочели статиите, вероятно са забелязали несъвпадащи данни. Панорамата на двата града е като картина на художник, който иска да заличи всичко несъвпадащо и да създаде пространство с възможно най-голяма тонална хармония. Частицата не се пише слято със […]