Как се пише: новопостъпил, ново-постъпил или ново постъпил?

Правилно е да се пише слято – новопостъпил, също и новопостъпила, новопостъпило, новопостъпили.   За всяко новопостъпило дело в деловодната програма се създава електронна папка. Полагат ли се ваучери за храна на новопостъпилите работници и служители през съответния месец? Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората […]

Как се пише: фитнесцентър, фитнес-център или фитнес център?

Правилно е да се пише разделно – фитнес център, или слято – фитнесцентър. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно. Във фитнес центъра/фитнесцентъра ще намерите всички необходими уреди за пълноценна тренировка. Max Power Gym е един […]

Как се пише: термопанел, термо-панел или термо панел?

Това сложно съществително име се пише слято – термопанел, мн.ч. термопанели, защото е образувано от съкратено прилагателно име (термо < термичен) и съществително име (панел). Цената на вратата включва термопанела и стъклата. Термопанелите са направени от два слоя ламарина, между които има топлоизолационен слой. Забележка: В източника липсва конкретното съществително име, но е посочено правилото, […]

Как се пише: хиперпродукция, хипер-продукция или хипер продукция?

Правилно е да се пише слято – хиперпродукция. Сложните думи с първа част хипер се пишат слято. Консумацията на плодове с високо съдържание на витамин С съдейства за намаляване на хиперпродукцията на меланин. Хиперпродукцията (свръхпроизводството) на растежен хормон от хипофизната жлеза в детска възраст може да доведе до неимоверно израстване на височина.

Как се пише: кожно-венерически, кожно-венеричен или кожновенерически, кожновенеричен?

Правилно е да се пише полуслято – кожно-венеричен или кожно-венерически. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си. Двете думи са дублети и може да се употребяват равностойно в книжовната реч. Все още в страната не е създаден регистър на кожно-венеричните/кожно-венерическите заболявания.

Как се пише: невъзстановен или не възстановен?

Правилно е да се пише слято – невъзстановен, също и невъзстановена, невъзстановено, невъзстановени.   За последните три години Министерството на финансите е платило над 80 млн. лв. лихви за невъзстановен навреме ДДС. В Обединеното кралство разследват авиокомпаниите за невъзстановени суми на клиенти.   Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато […]

Как се пише: за начало или заначало?

Правилно е да се пише разделно – за начало. Правописът на това съчетание не е нормиран изрично. Като за начало е важно да си поставиш конкретна цел, която да постигнеш за един месец. За този проект трябва да намериш стабилно финансиране за начало.

Как се пише: за кратко или закратко?

Правилно е да се пише разделно – за кратко. Правописът на това съчетание не е изрично нормиран. Радостта от победата беше голяма, но за кратко. Дори и да излизате за кратко от автомобила, не оставяйте в него чанти с документи и ценни вещи. 

Как се пише: непрекратен или не прекратен?

Правилно е да се пише слято – непрекратен, също и непрекратена, непрекратено, непрекратени.   Към датата на настъпване на пътнотранспортното произшествие е била налице валидно сключена, непрекратена полица за застраховка за гражданска отговорност. Освободени са 260 служители на дружеството, а 170 души са с непрекратени договори.   Частицата не се пише слято със следващото съществително, […]

Как се пише: в края или вкрая?

Правилно е да се пише разделно – в края. Правописът на това съчетание не е нормиран изрично. В края на формуляра има подробни указания за попълването му. Домакините вкараха почетен гол от дузпа в края на мача. Днешният град Долни чифлик е основан в края на XV век.