Как се пише: източноазиатски, източно-азиатски или източно азиатски?

Това прилагателно име се пише слято – източноазиатски, също и източноазиатска, източноазиатско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно…

Как се пише: бизнес организация, бизнес-организация или бизнесорганизация?

Правилно е да се пише разделно – бизнес организация, мн.ч. бизнес организации, или слято – бизнесорганизация, мн.ч. бизнесорганизации. Когато първата…