Как се пише: околосграден или около сграден?

Когато представлява прилагателно име със значение ’който се намира около сграда’, се пише слято – околосграден, също и околосградна, околосградно, околосградни.   Предлагаме комплексни услуги при преустройство на партерни апартаменти в офиси или магазини, цялостни и частични ремонти, включително вътрешно обзавеждане и външно околосградно оформление. Забелязват се пропадания и напуквания на околосградната настилка. Когато представлява съчетание от […]

Как се пише: биоикономика или био икономика?

Това сложно съществително име се пише слято – биоикономика, защото е образувано от съкратено прилагателно име (био < биологична) и съществително име (икономика). Биоикономиката може да помогне на Европа да съживи селските райони. Преминаването към биоикономика и оползотворяването на биовъзобновими суровини е ключово за дългосрочен интелигентен и екологосъобразен икономически растеж. Забележка: В източника е посочено […]

Как се пише: тъмносин, тъмно-син или тъмно син?

Правилно е да се пише слято – тъмносин, също и тъмносиня, тъмносиньо, тъмносини.   Един от най-известните тоалети на принцеса Даяна е тъмносинята кадифена рокля, която тя носи по време на официална вечеря в Белия дом през 1985 г. Комбинацията от тъмносиньо и златисто е класическа и с нея ще придадете блясък и изисканост на […]

Как се пише: средноаритметичен, средно-аритметичен или средно аритметичен?

Правилно е да се пише слято – средноаритметичен, също и средноаритметична, средноаритметично, средноаритметични.   БНБ изчислява средния размер на таксите като средноаритметична стойност на размера на таксите, подадени от банките, за всяка от услугите по приложение № 1. Задължително за малките предприятия, кандидатстващи по процедурата, е да имат средноаритметичен спад в оборота поне 20% за […]

Как се пише: поетапен, поетапна, поетапно, поетапни или по етапен, по етапна, по етапно, по етапни?

Правилно е да се пише слято – поетапен, поетапна, поетапно, поетапни, тъй като по- е представка в думата. От 1 март обаче започва поетапна замяна на познатите ни етикети за енергийна ефективност на домакинските уреди. В Италия промяната от ляво към дясно движение е осъществена поетапно. Продължават поетапните ремонти на уличната мрежа в Ямбол.

Как се пише: на голо или наголо?

Правописът на това съчетание не е нормиран изрично. Съветваме ви да го пишете разделно – на голо. Ако блузата се облече на голо, малко драска кожата. Елекът може да се носи на голо или в съчетание с риза.

Как се пише: да не би, данеби, да неби или дане би?

Правилно е да се пише като три отделни думи – да не би. Да не би да казах нещо неуместно? Страхувахме се да не би да не ни пуснат в залата с тези обикновени дрехи. Сложиха му превръзка на очите, да не би да запомни как се стига до скривалището.

Как се пише: съзаконодател или съ-законодател?

Правилно е да се пише слято – съзаконодател, мн.ч. съзаконодатели, тъй като съ- е представка в думата. Европейският парламент е съзаконодателят, който пряко може да изрази интересите на гражданите. Повечето закони на Европейския съюз се приемат чрез обикновена законодателна процедура, в която Европейският парламент и Съветът участват като съзаконодатели. Забележка: В източника липсва конкретното съществително […]

Как се пише: имамбаялдъ, имам-баялдъ или имам баялдъ?

Правилно е да се пише слято – имамбаялдъ, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и втората от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Думата е заета от турски – imambayıldı. Имамбаялдъ е постно ястие, което е типично за турската кухня; пече се на фурна […]

Как се пише: ала или а ла?

Правописът на този предлог, който се употребява за посочване на сходство, не е нормиран изрично. По традиция се пише слято – ала. Думата е заета от френски – à la. Силвио Пиола остава в историята на световния футбол със своя известен удар „задна ножица“, наречен „ала Пиола“ (в стил „Пиола“). Отдавна не бях виждал мъж […]