Как се пише: срещна (се) или срешна (се)?

Правилно е да се пише срещна (се). Правописът на думата може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна т (шт се изписват с буквата щ) има гласна: казваме среща, посрещам, следователно се пише срещна (се). Днес ще се срещнем – след десет години, вчера ли бяхме на двайсет и […]