Как се пише: трансакция или транзакция?

Според Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 620 правилно е да се пише трансакция, мн.ч. трансакции. Думата има латински произход – transactio. Всяка трансакция се обработва по начин, който ще доведе до най-ниска трансакционна стойност. С над 6% се увеличили трансакциите чрез БОРИКА за година. В писмената практика много често […]