Как се пише: техни или тяхни?

Правилно е да се пише техни. Единна класификация на разтворителите не съществува, но все пак можем да ги разделим в групи на основата на някои техни характеристики. Някои вируси могат да изключват антивирусните програми, като спират техните процеси, изтриват техни важни файлове или просто ги променят. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото […]