Как се пише: у вас или увас?

Правилно е да се пише разделно – у вас. Съчетанията от предлог и местоимение се пишат разделно. Щом не се чувстваш добре, ще те заведа у вас. Защо щорите у вас винаги са спуснати?