Как се пише: у вас или увас?

Правилно е да се пише разделно – у вас. Съчетанията от предлог и местоимение се пишат разделно.

Щом не се чувстваш добре, ще те заведа у вас.
Защо щорите у вас винаги са спуснати?