Как се пише: шумоля или шомоля?

Правилно е да се пише шумоля. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме шỳм, шỳмен, следователно се пише шумоля. Остана там, докато видя виновника – малко оранжево гущерче, което тихо шумолеше сред листата. В плитчините наблизо са „акостирали“ довлечени от течението дънери […]