Как се пише: тъмнорус, тъмно-рус или тъмно рус?

 • Правилно е да се пише слято – тъмнорус, също и тъмноруса, тъмнорусо, тъмноруси.
   
  Косата ми е тъмноруса през зимните месеци, а лятно време доста изсветлява.
  Палавите му ясносини очи я стрелкаха изпод тъмнорусия перчем.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете съставки са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  яркочервен, тъмносив, маслиненокафяв, мастиленосин, бледорозов, вечнозелен