Как се пише: тъй като или тъйкато?

Това е сложен съюз, който се пише разделно – тъй като.

Отвори вратата с крак, тъй като ръцете ѝ бяха заети.
Служител на „Тесла“ се оказва саботьор, тъй като изнасял вътрешна информация на трети страни.