Как се пише: тец, тецове или ТЕЦ, ТЕЦ-ове?

 • Когато се употребява като част от съществително собствено име, се пише ТЕЦ (няма форма за мн.ч.).
   
  Електроенергията в ТЕЦ „Марица-изток 1“ се произвежда чрез изгаряне на лигнитни въглища.

 • Когато се употребява като съществително нарицателно име, се пише тец, мн.ч. тецове.
   
  Тецът е пред затваряне заради неизпълнение на екоизискванията.
  Около 40% от електроенергията в България се произвежда от тецове.