Как се пише: технологии или технологий?

Правилно е да се пише технологии – форма за мн.ч. на технология. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на .

Съвременните технологии дават възможност за по-евтино, но надеждно видео наблюдение.
Повечето компании и специалисти не се наемат да правят дългосрочни прогнози за развитието на технологиите.