Как се пише: текат или текът?

Правилно е да се пише текат, въпреки че се изговаря [текът].

По улиците текат реки и преминаването на автомобили е силно затруднено.
Сроковете текат от датата на писмено съгласие от страна на възложителя.