Как се пише: теоретично или теоритично?

Правилно е да се пише теоретично. Думата е заемка.

Задължителното теоретично обучение на бъдещите шофьори е в рамките на 40 часа.
Лаплас смята, че поне теоретично е възможно да се предскаже какво ще се случи във Вселената.