Как се пише: тест система, тест-система или тестсистема?

Правилно е да се пише разделно – тест система, мн.ч. тест системи, или слято – тестсистема, мн.ч. тестсистеми. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято.

Тест системата/тестсистемата за развитие на професионалните умения е неразделна част от кадровата концепция на компанията и сигурен път към успеха.
И двете тест системи/тестсистеми се характеризират със сравнително кратък жизнен цикъл, благоприятстващ високата повторяемост на експериментите.