Как се пише: тихомълком или тихо-мълком?

Правилно е да се пише слято – тихомълком.

Тя се измъкна тихомълком, по терлици, погали ме по главата и тихичко притвори вратата.
Не така мислеше македонската страна, която тихомълком някак замени „общата“ история със „споделена“.