Как се пише: тиранти или тирант, тиранта?

Думата се употребява в множествено число – тиранти. Заета е чрез гръцки от италиански – tirante.

Първите тиранти се захващали за панталона с копчета, а металните закопчалки били въведени през 1894 г.
Наежен, с палци под тирантите, инспекторът крачеше напред-назад из стаята.