От кой род е съществителното име тор?

Съществителното име тор е от мъжки род; мн.ч. торове, членувани форми торът, тора.

Този течен тор е специално предназначен за растения, които виреят на кисели почви.
Има обичай пред всяка къща да се пали купчина говежди тор – пушекът гонел злите демони надалеч.