Как се пише: тръс или тръст?

Това са три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Думата тръс означава ’умерено бърз конски ход’.
   
  Има три основни вида алюри (походки) при конете – ходом, тръс и галоп, а при някои коне и четвърти – раван.
  Рисаците спадат към лековпрегатните полукръвни коне, които развиват по-голяма скорост в тръс.

 2. Думата тръст (от мъжки род), мн.ч. тръстове, означава ’обща собственост на група от хора, с която трети лица се разпореждат като със своя, със съгласие и в полза на оригиналните ѝ собственици’ и ’висша форма на монополистично обединение, при която предприятията загубват своята самостоятелност’; често се употребява и с по-широко значение, например в съчетанието мозъчен тръст. Думата е заета от английски – trust.
   
  Икономическият мозъчен тръст DIW призовава за „фундаментални промени“ в германската система за осигуряване на ефективна социална държава.
  Законът „Шърман“ е насочен не срещу тръстовете като форма на бизнес обединение, а срещу явното ограничаване на свободната търговия.

 3. Думата тръст (от женски род) означава ’тръстика’.
   
  От по-стари хора знам, че по селата са си отглеждали захарна тръст.
  Те се сгушваха под тръстта, гледаха се ненаситно стискаха си до болка ръцете и дълго време не знаеха какво да си продумат…