Как се пише: трезвомислещ или трезво мислещ?

 • Правилно е да се пише слято – трезвомислещ, също и трезвомислеща, трезвомислещо, трезвомислещи.
   
  Едва ли ще се намери трезвомислещ човек, който да одобри това решение.
  Всички я бяха смятали за трезвомислеща жена и затова се изненадаха от странното ѝ поведение.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.
   
  долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ