Как се пише: трубадур или тробадур?

Правилно е да се пише трубадур, мн.ч. трубадури. Думата е заета от френски – troubadour.

Концертът е със специалното участие на Васко Кръпката – трубадура на българската демокрация.
Трубадурите
създават своеобразна култура на любовта – fine amor (куртоазна любов), която е в основата на тяхната лирика.