Как се пише: трудноразбираем, трудно-разбираем или трудно разбираем?

 • Правилно е да се пише слято – трудноразбираем, също и трудноразбираема, трудноразбираемо, трудноразбираеми.
   
  Беше човек на средна възраст, много любезен и с прословутия трудноразбираем шотландски акцент.
  Изборът на трудноразбираеми думи и свръхдълги изречения служи за прикриване на информация, както и за представянето на нещо като много по-сложно, отколкото е в действителност.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим