Как се пише: тщеславие, тщестлавие или щеславие?

Правилно е да се пише тщеславие.

За съжаление, много хора се възползват от тщеславието и суетата на министъра.
Снобът е празнословен, тесногръд и ограничен човек, страдащ от прекалено тщеславие.