Как се пише: тунинг или тунинк?

Думата липсва в БЕРОН. Официален правописен речник онлайн. В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 451 има речникова статия за тунинг. Думата е заета от английски – tuning.

На руско тунинг изложение се появи автомобил „Лада 2105“, произведен през 1985 г.
Тунинг може да се прави на всеки двигател с вътрешно горене – въпросът е в парите и в смисъла от цялата тая работа.