Как се пише: турбина или торбина?

Правилно е да се пише турбина, мн.ч. турбини. Думата е заета от италиански – turbina.

Парата се насочва към турбината, която задвижва генератора за производство на електрическа енергия.
Най-мощната водноелектрическа централа в света е построена на река Парана в Южна Америка и има 18 турбини.