Как се пише: уцеля или оцеля?

 • Правилно е да се пише уцèля, когато е със значение ’ударя в целта, улуча’ и формата е за 1 л. ед.ч. сег. време.
   
  Постоянно се опитвам да уцеля правилния тон в тези трудни преговори.
  Мирко ми подаде много точно, но за съжаление, не можах да уцеля вратата.

 • Формата оцеля е за 3 л. ед.ч. мин. св. време (ударението пада на я). Съответната основна форма на глагола е оцелея ’остана жив’, ’остана цял, непокътнат’.
   
  Шотландски алпинист оцеля, след като падна от повече от 300 метра височина.
  Правителството оцеля и при втория вот на недоверие.