Как се пише: учител методик или учител-методик?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – учител методик, защото първото може да се членува: учителят методик.

Връзката между работодателя, наставника и обучаващата институция при дуалната система се осъществява от учител методик в училището или от преподавател методик в професионален колеж или център за професионално обучение.
Учебният план е разработен от авторски колектив от бизнес експерти, учители методици и изявени научни работници и консултанти по бизнес обучение.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни съчетания, не и конкретното съчетание.