Как се пише: учуден или очуден?

Правилно е да се пише учуден, също и учудена, учудено, учудени.

Рон беше толкова учуден, толкова втрещен, че просто седеше и зяпаше Хари.
Като се събудиха, пътешествениците останаха много учудени от гледката.