Как се пише: удушавам, удуша; удошавам, удоша или одушавам, одуша?

Правилно е да се пише удушавам, удуша.

В римските затвори продължаваха да удушават враговете на Тиберий.
Оказа се, че не е толкова лесно да изкрещи, след като за малко не я удушиха.
Толкова е проклет, че понякога ми иде да го удуша с голи ръце.