Как се пише: ужасна, ужасно, ужасни или ужастна, ужастно, ужастни?

Правилно е да се пише ужасна, ужасно, ужасни, ужасният, ужасния. Проверка на правописа при групите от съгласни стн/сн се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: ужастна/ужасна – ужасен, ужасих се, ужасът, няма т, следователно се пише ужасна. Но: вестник/весник – вести, известен, има т, следователно се пише вестник.

Тази досадна жена не пропускаше възможност да се оплаче от своята ужасна съдба.
Когато започна да въртя волана, се чува ужасно виене.
За жителите на разрушения град това е най-ужасният ден в живота им.

Бях готов, исках да ти простя.
Ти закъсня ужасно, ужасно закъсня!

(„Ти ужасно закъсня“, Георги Станчев)