Как се пише: указвам, укажа или оказвам, окажа?

Това са две различни думи.

 1. Глаголът указвам и съответният глагол от свършен вид укажа означават ’посочвам, показвам’.
   
  Знакът указва, че е необходимо да се премине на посочения след него въпрос.
  В някои случаи потребителят следва да укаже изрично порта (по UDP) за приемане на входящите обаждания.

 2. Глаголът оказвам и съответният глагол от свършен вид окажа означават ’извършвам действието, означено със съществителното в словосъчетанието’.
   
  Все още не е установено какво влияние оказва ултразвуковият импулс с ниска интензивност върху меките тъкани.
  Всеки човек трябва да знае как да окаже първа помощ.

  ► Възвратният глагол оказвам се, съответно окажа се, означава ’попадам, намирам се някъде или в някакво състояние’ или ’става ясно; става известно’ (3 л. ед.ч.).

  Оказва се, че и четири часа сън са достатъчни.
  Букети от зеленчуци се оказаха най-търсени за женския празник в Пловдив.